Νέο πλαίσιο για τη χωροταξία και την πολεοδομία

Αρχίζουν πλέον να οικοδομούνται οι άξονες ενός νέου πλαισίου πάνω στο οποίο θα στηριχτεί ο σχεδιασμός της χώρας τις επόμενες δεκαετίες. Το προηγούμενο σύστημα, με τις αγκυλώσεις του και τα προβλήματα του, έχει αποδειχτεί κατακερματισμένο, αναχρονιστικό και γραφειοκρατικό, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του…

Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου για τον Χωρικό Σχεδιασμό (Ν. 4447/2016), τη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τις κατηγορίες χρήσεων γης και τη σύσταση ομάδων εργασίας εντός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη σύνταξη προδιαγραφών εκπόνησης των πολεοδομικών σχεδίων και των πολεοδομικών σταθεροτύπων), ολοκληρώνεται η προσπάθεια επανεκκίνησης του ελληνικού συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Αρχίζουν πλέον να οικοδομούνται οι άξονες ενός νέου πλαισίου πάνω στο οποίο θα στηριχτεί ο σχεδιασμός της χώρας τις επόμενες δεκαετίες. Το προηγούμενο σύστημα, με τις αγκυλώσεις του και τα προβλήματα του, έχει αποδειχτεί κατακερματισμένο, αναχρονιστικό και γραφειοκρατικό, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι σύγχρονο που να αντανακλά τις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των στρεβλώσεων που προκαλούσε το παλαιό καθεστώς είναι ότι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση μιας πολεοδομικής μελέτης, μέχρι να γίνει Προεδρικό Διάταγμα, προσεγγίζει τα 15-20 χρόνια. Αυτό καθιστούσε τους πολίτες, που ήθελαν να αξιοποιήσουν τη γη τους με ευνοϊκούς όρους, όμηρους της γραφειοκρατίας. Με τον νέο νόμο για τον Χωρικό Σχεδιασμό αυτό αλλάζει. Οι διαδικασίες γίνονται σημαντικά ταχύτερες προς όφελος του πολίτη, αλλά και του Δημοσίου.

Το επόμενο μεγάλο βήμα μετά την ολοκλήρωση της οικοδόμησης του νέου συστήματος είναι η εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων σε όλους τους ελληνικούς δήμους. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα το πλήρες ξεκαθάρισμα του τοπίου, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης για το σύνολο της χώρας. Είναι ένα βήμα που η Ελλάδα, στη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται, δεν έχει την πολυτέλεια να μην πραγματοποιήσει. Σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου εντός της επόμενης τετραετίας, θα μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για ένα σύγχρονο κράτος, με ξεκάθαρο πλαίσιο ως προς την έγγεια ιδιοκτησία, το πού μπορεί κάποιος να χτίσει, αλλά και το τι μπορεί να χτίσει. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο χωρικός σχεδιασμός είναι αυτός που ρυθμίζει τη δυνατότητα ή μη χωροθέτησης μιας δραστηριότητας. Με την ολοκλήρωση χωρικών σχεδίων για το σύνολο της χώρας, του κτηματολογίου, αλλά και των δασικών χαρτών, μπαίνει φρένο στην αυθαιρεσία που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες λόγω του θολού τοπίου που είχε επικρατήσει. Θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες, αλλά και στο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, να γνωρίζουν με σαφήνεια και ξεκάθαρους όρους το πολεοδομικό καθεστώς, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης για οποιαδήποτε επιμέρους έκταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η υλοποίηση, βέβαια, όλων αυτών των ενεργειών προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός σύγχρονου συστήματος χωρικού σχεδιασμού δεν θα πρέπει να σημάνει και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Η χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία και μετά την εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων παραμένει πολύπλοκη, κατακερματισμένη, πολυδιάσπαρτη και πολυδαίδαλη. Η ανάγκη για κωδικοποίηση της νομοθεσίας είναι αδήριτη και είναι απαραίτητο, πέρα από πρόβλεψη στον νέο νόμο για τον Χωρικό Σχεδιασμό (Ν. 4447/2016), να υλοποιηθεί άμεσα και να ενημερώνεται συστηματικά. Η προηγούμενη κωδικοποίηση που επιχειρήθηκε το 1999, δυστυχώς δεν ενημερώθηκε ποτέ και κατέστη γρήγορα ανεπίκαιρη. Ένας σύγχρονος κώδικας χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, ο οποίος θα περιέχει και θα κωδικοποιεί όλα τα σχετικά με τον χωρικό σχεδιασμό νομοθετήματα, θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του κράτους αλλά και των φορέων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό του χώρου.

Το τελικό αποτέλεσμα και η πεμπτουσία της όλης διαδικασίας μεταρρύθμισης είναι ότι η χώρα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία και την πολεοδομία, που θα είναι και το όχημα για τον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *