Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» παραπέμπονται αρμοδίως 27.000 νοικοκυριά

Στο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» παραπέμπονται αρμοδίως 27.000 νοικοκυριά των οποίων οι αιτήσεις για ένταξη στο αντίστοιχο πρόγραμμα του προηγούμενου ΕΣΠΑ βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα.

Παρότι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι την προκήρυξη του νέου προγράμματος (υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου εφέτος) θα υπάρξουν και νέες εντάξεις μέσω του «ενδιάμεσου» προγράμματος, αυτές θα είναι λίγες, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των παλαιών αιτούντων να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα από την αρχή και χωρίς να έχουν κάποια προτεραιότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κριτήρια ένταξης είναι πλέον διαφορετικά, ενώ θα προέκυπτε και θέμα άνισης μεταχείρισης, όπως ανέφερε σε έγγραφό του στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας για θέματα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης.

Το τελευταίο πεντάμηνο του 2016 από αδιάθετα δικαιώματα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και από μέρος των ανακυκλούμενων κεφαλαίων του Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον χρηματοδοτήθηκαν 8.518 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 96,1 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι εκκρεμούσες αιτήσεις ανέρχονταν σε 35.185, με το μεγαλύτερο μέρος τους να έχουν κατατεθεί σε νεκρό χρόνο, αφού από τις αρχές του 2014 είχαν εξαντληθεί τα κεφάλαια, αλλά οι τότε επικεφαλής των υπουργείων Οικονομίας και Περιβάλλοντος δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τους πολίτες.

Οι προκηρύξεις θα γίνονται με τον ΚΕΝΑΚ;

Εκτός από τις εκκρεμούσες αιτήσεις, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το οποίο διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), έχει προκηρυχθεί τουλάχιστον 10 φορές τους τελευταίους 12-14 μήνες, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επικαιροποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που αποτελεί όρο (αιρεσιμότητα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς) για τη χρηματοδότηση πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης!

Δεδομένου όμως ότι η χώρα έχει πλέον συμμορφωθεί προς τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αφού όπως υποστηρίζει το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος στις 22 Φεβρουαρίου έστειλε και την τελευταία σχετική έκθεση cost optimal που «χρωστούσε», η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, η οποία βασίζεται στις παραπάνω εκθέσεις και η οποία καθυστερεί την επανεκκίνηση του «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Πώς γίνεται αίτηση για το νέο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, εκτιμάται ότι μέσω του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα ωφεληθούν 35.000-40.000 κατοικίες, ενώ η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τα κίνητρα που δίνει το νέο πρόγραμμα αφορούν επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών.

€20.000 το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού για τετραμελή οικογένεια με διαμέρισμα 80 τμ και οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ €14.000 η επιχορήγηση για την ίδια οικογένεια (70% το ανώτατο ποσοστό)Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν: αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, τοποθέτηση θερμομόνωσης και θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι ωφελούμενοι;

Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης. Ωστόσο, στο νέο πρόγραμμα θα προστεθεί και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί. Το μέγιστο ποσοστό που μπορεί να φθάσει η επιχορήγηση είναι 70%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και θα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Με τι χρηματικό ποσό μπορώ να επιδοτηθώ;

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών ανά κατοικία είναι οι 25.000 ευρώ (από 15.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα), δηλαδή μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Επί του πρακτέου, για μία οικογένεια τεσσάρων ατόμων με διαμέρισμα 80 τμ και οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ, το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού είναι 20.000 ευρώ (80 τμ Χ 250 €/τμ=20.000 ευρώ). Στον προϋπολογισμό καλύπτονται: οι επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, το κόστος της έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών, η αμοιβή του συμβούλου του έργου. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 14.000 ευρώ (60% + 2 Χ 5% = 70%). Το υπόλοιπο ποσό (6.000 ευρώ) μπορεί να χορηγηθεί σε μορφή δανεισμού από την τράπεζα με επιδότηση επιτοκίου 100% ή να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια από τους ιδιοκτήτες.

Πρέπει οπωσδήποτε να πάρω τραπεζικό δάνειο;

Η δανειοδότηση από τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωτική.

Εχω δύο κατοικίες, μπορώ να χρηματοδοτηθώ και για τις δύο;

Οχι. Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα είναι μόνο μία ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Οταν όμως πρόκειται για πολυκατοικίες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, εφόσον κάποιος κατέχει παραπάνω από μία ιδιοκτησίες, μπορεί να υποβάλει αίτηση για το σύνολο αυτών.

Πώς διασφαλίζεται η υλοποίηση των επεμβάσεων;

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *