Νέο εξοικονομώ: οδηγίες για δήλωση εκ παραδρομής λανθασμένων στοιχείων

Από ερωτήματα που έχει δεχθεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις στις οποίες εκ παραδρομής έχει δηλωθεί ότι πρόκειται για:

α) κάτοικο εξωτερικού,

β) πρόσφατη απόκτηση ακινήτου,

γ) μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,

χωρίς να ισχύει κάτι από τα παραπάνω.

Οι αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΝ, θα πρέπει να ακυρωθούν και να επανυποβληθούν με τα σωστά στοιχεία, εντός των εν ισχύ προθεσμιών.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.